Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
I-Şirket bilgileri

Unvanı: Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş

Logo/Çağrı İşareti : Televizyon (Samanyolu TV )

Yayın ortamı : Karasal ortam

Lisans tipi : U-TV, K-TV

Yayın türü : Genel

Yazışma adresi :Kısıklı Mah. Reşat Bey Sok. No:12 Üsküdar / İSTANBUL

Telefon ve Faks : 0216 524 9 524 / 0216 344 3803

İnternet adresi : www.samanyolu.tv

e-posta adresi : [email protected]

II-Sorumlu Müdür (ler)

Adı-soyadı : Abdullah Şen

İletişim bilgileri : Kısıklı Mah. Reşat Bey Sok. No:12 Üsküdar / İSTANBUL

Posta adresi :Kısıklı Mah. Reşat Bey Sok. No:12 Üsküdar / İSTANBUL

III-İzleyici Temsilcisi

Adı-soyadı : Abdullah BAĞ

İletişim bilgileri : Kısıklı Mah. Reşat Bey Sok. No:12 Üsküdar / İSTANBUL

Posta adresi :Kısıklı Mah. Reşat Bey Sok. No:12 Üsküdar / İSTANBUL

Telefon ve Faks :0216 524 9 524 / 0216 344 3803

e-posta adresi : [email protected]